HAMDARD-koopsom polis!

  • Speciaal voor 60 plussers de HAMDARD-koopsom polis!

Senioren kunnen zich tegen uitvaartkosten verzekeren met de HAMDARD-koopsom-polis. Dat kan op eIk Ieeftijd. De koopsom-polis heeft net zulke unieke voor-delen als de HAMDARD polis met maandpremies. Het belangrijke verschil is, dat u de premie in een keer betaalt.

Mensen die aan een bepaald ziekte Iijden kunnen zich ook middels een koopsomverzekering verzekeren. Bij deze groep mensen wordt de verzekering in een keer betaald of in overleg met HAMDARD is het mogelijk de verzekering in termijnen te betalen.

Premie betaling is mogelijk per maand of per jaar